Zie je die gleuven daar rechts in de muur? Is die muur wel ok? Wordt dat nog opgevuld? Ja, dat wordt een heerlijke warme knuffelmuur. In die muur komen buizen waar warm water doorheen stroomt. Het water geeft de warmte af aan de muur, die deze op zijn beurt weer de kamer in straalt.

Heleen Ekker van het NOS: Nieuwbouwhuizen moeten niet langer op aardgas worden aangesloten, omdat dat volgens Stedin maatschappelijk onverantwoord is. De netbeheerder vindt dat verwarmen en koken op een andere manier moet.

Onze aannemer Jansen & Vis gaat bijna van start met de bouw van het project. In de tweede week van juni vindt het passeren van de grond, door Huijbregts Notarissen plaats. De directievoering wordt verzorgd door de Twee Snoeken. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met deze partijen.

Sinds het vaststellen van het definitief ontwerp (DO) is het een tijd stil geweest rond het project. We hebben echter niet stil gezeten. Binnen de vereniging is er veel gepraat, gediscussieerd en besloten om onze huizen uiteindelijk echt te kunnen bouwen.

In de stad al je afvalwater zuiveren? Dat kan met een helofytenfilter. Overal waar water gebruikt wordt ontstaat afvalwater. Normaliter verdwijnt dit vervuilde water rechtstreeks het riool in en moet het water daarna eerst gezuiverd worden voordat het geloosd kan worden in de Nederlandse waterlopen.