In 2019 werd Bewust Wonen en Werken Boschveld aangemerkt voor de Groen-blauwe handdruk van het waterschap Aa en Maas.

Vanwege alle coronamaatregelen werd de uitreiking tot 2 keer toe uitgesteld maar einde voorjaar 2021 kon de prijs toch overhandigd worden door de voorzitter van het bestuur van het waterschap.

We verdienden de prijs voor de waterhuishouding op het hele terrein; deze varieert van de groene daken die zware regenbuien opvangen, regenpijpen die regenwater direct op de bodem of in grindkoffers lozen, het helofytenfilter dat het afvalwater op het terrein zuivert tot toiletwater (hergebruik) en de groene, verkoelende en biodiverse inrichting in het woongebiedje.

Het gezuiverde water dat over is en niet gebruikt voor de toiletdoorspoeling mogen we op de bodem lozen, dit wordt nauwkeurig gemonitord door gemeente en bewoners.

Meer weten? Lees verder op de website van Waterschap Aa en Maas.