Sinds het vaststellen van het definitief ontwerp (DO) is het een tijd stil geweest rond het project. We hebben echter niet stil gezeten. Binnen de vereniging is er veel gepraat, gediscussieerd en besloten om onze huizen uiteindelijk echt te kunnen bouwen.

Het afgelopen jaar zijn we druk geweest met het aanbestedingstraject voor het selecteren van een aannemer en een directievoering. We hebben gepraat over wat er in de splitsingsakte komt te staan wat er ook in het reglement voor de VVE kan. De architecten zijn druk bezig geweest met het maken van gedetailleerde werktekeningen. De thema’s energie en waterkringloop hebben vaak op de agenda gestaan, ook zijn er ideeën over de gezamenlijke ruimte uitgewisseld.

Daarnaast heeft ieder huishouden zelf een hypotheek aangevraagd en alle benodigde papieren daarvoor verzameld, opgestuurd, ontvangen en ondertekend. Ondertussen is iedereen aan het oriënteren op vloeren, keukens, badkamers en de rest van het interieur – de een meer gedetailleerd dan de ander.

Het resultaat: binnenkort gaan we echt bouwen! Lees daarover meer in het volgende artikel.