Over

In augustus 2012 is de vereniging Bewust Wonen & Werken Boschveld opgericht (BWWB). De vereniging heeft de wens 20 tot 25 duurzame, gezonde en relatief goedkope koopwoningen te (laten) bouwen. De gemeente heeft hiertoe een locatie aangewezen op de hoek Edisonstraat-Paardskerkhofweg. Dit terrein geeft tevens de mogelijkheid tot het creeëren van een gezamenlijke binnentuin, gemeenschapsruimtes en eventuele werkplaatsen.

We hebben inmiddels een ledenaantal van +/- 16 huishoudens. Het huidige ledenbestand vormt een mix van koppels, met of zonder kinderen, en alleenstaanden. Gezien de wens een evenwichtige verdeling te creeëren op basis van leeftijd en levensfase, zijn we op dit moment vooral op zoek naar personen (koopstarters) tot 35 jaar.

Het idee is dat de leden van de vereniging zoveel mogelijk bijdragen aan de realisatie van het project. Van ieder lid wordt daarom verwacht dat ze tijd en energie investeren om dit project samen met de toekomstige buurtgenoten op te zetten en vorm te geven.