Hoe gaat BWWB er straks uit zien?

In het Voorlopig Ontwerp boekje hebben de architecten hier een voorlopig beeld van gegeven.

Ben je ook benieuwd hoe het er uit (kan) gaan zien?

VoorlopigOntwerp
Voorlopig Ontwerp