Vandaag gaan een aantal van de leden van BWWB op bezoek bij Nationaal Park De Grote Peel, waar ze een een indruk kunnen krijgen van een ecologisch gebouw, maar ook van een helofytenfilter.

Geen riolering

Het gebouw is niet aangesloten op de riolering. Het afvalwater wordt op het eigen terrein gezui- verd en hergebruikt om de toiletten mee door te spoelen. Uit de kranen komt gewoon drinkwater. Het afvalwater wordt opgevangen in een tank. Daarna wordt het water ondergronds in een rietveld (helofytenfilter) gepompt. Het rietveld zuivert het water. Aan de andere kant van het veld wordt schoon water het rietveld uitgepompt en teruggevoerd naar de toiletten (zie tekening). Komt er teveel van dit gezuiverde water, dan is het water voldoende schoon om het op een aangren- zende sloot te mogen lozen.

Ook op het terrein van BWWB?

Dit bezoek van de leden van BWWB aan het helofytenfilter hoort bij het onderzoek wat de werkgroep groen aan het doen is. Het zou mooi zijn als er in de stedelijke ruimte een helofytenfilter geplaatst kan worden. Een mooie vorm van waterkringloop, maar of het daadwerkelijk haalbaar is voor BWWB hangt nog van verschillende dingen af.

Binnenkort meer info

bezoekerscentrum De Grote Peel
bezoekerscentrum De Grote Peel