Deze lente van 27 april tot en met 2 mei is de collecteweek van het Oranjefonds. Het Oranjefonds is één van de grootste fondsen in Nederland die vele initiatieven steunt.

Als vereniging helpen wij het Oranjefonds door te collecteren. En het Oranjefonds helpt ons door de opbrengst te delen met Bewust Wonen en Werken Boschveld. Dat wil zeggen dat de helft van de opbrengst voor BWWB is. Belangstelling? Mail naar [email protected]

Hoe meer hulp en inzet, hoe hoger het bedrag, dat is logisch. Ook mensen die geen lid zijn van onze vereniging mogen meedoen met deze collecte. Wij hebben als uniek ecologisch bouwinitiatief veel zaken te betalen waar je normaal niet mee te maken hebt als je een woning koopt. Er komt een Gezamelijke Ruimte, heel veel tuin om te ontwikkelen, kringloopsystemen om aan te leggen….dat alles brengt (extra) kosten met zich mee.

Kom je ook meedoen? Mail naar [email protected]

We collecteren in Den Bosch Oost en Rosmalen.

Samenwerken tijdens deze collecteweek van het Oranjefonds helpt Bewust Wonen en Werken een stukje verder op weg!