Het bouwbord staat  sinds kort op de hoek van Paardskerkhofweg en de Edisonstraat. Dit bord is ontworpen en uitgevoerd door toekomstige bewoners van het project. Illustrator Wouter Gresnigt ontwierp het bord en Patrick Kloth van Kleefkracht zorgde voor de uitvoering.

Het bord is in vier delen opgedeeld, zodat deze in de toekomst per onderdeel hergebruikt kunnen worden. Het bovenste deel kan straks als een decorstuk worden gebruikt, of als een roomdivider in de gemeenschappelijke ruimte. Het deel waar het logo op staat, kan gebruikt worden als tafelblad.

Op een bouwbord is het verplicht om een aantal zaken te noemen: wie zijn de architecten? Welke aannemer gaat het project bouwen? Welke andere bedrijven en instanties zijn betrokken bij de realisatie van het project? Ook moet er een duidelijk beeld op komen van het project. De vogelvlucht-afbeelding is van de hand van de architecten van Archi30. Daarmee krijgen de buurtbewoners een duidelijk beeld wat er gebouwd gaat worden.

Wouter Gresnigt: “Ik wilde ook graag mijn impressie van BWWB weergeven in een illustratie. Ik ben uitgegaan van de verschillende gevels die in het project terugkomen en deze als een soort blokkentoren op elkaar stapelen. Ook wordt het dagelijks leven op het bouwbord weergegeven: kinderen die spelen, stiekem een kusje geven, met je hondje aan de wandel, yoga op je platte dak! Een vrolijke kijk op het project.”