Donderdagmiddag 29 januari organiseerde BWWB een bijeenkomst voor externe partijen, zoals Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Energie Coöperatie 073 en Brabant Water. Doel van deze bijeenkomst was om de uitgangspunten en ambities van BWWB breder bekend te maken, interne en externe deskundigen te koppelen en kennis en ideeën uit te wisselen.

Tijdens de middag zijn de volgende onderwerpen met elkaar besproken:

  • Wie wij zijn en wat ons als groep bindt (Sociale cohesie en Zelfredzaamheid)
  • Wat wij verstaan onder échte duurzaamheid (Kringlopen, Footprint, Gedrag)
  • Hoe de binnenhof zal worden (Natuur en Integrale groenontwikkeling)
  • Hoe we kunnen omgaan met water (Drinkwater én Waterhuishouding)
  • Waarom CPO niet altijd hetzelfde is als CPO (Vormen, Kansen, Leermomenten)

Hieronder een reactie van een van de deelnemers:

Een mooie middag vol inspiratie! Toekomstige bewoners en samenwerkingspartners vertelden vol passie over verschillende onderwerpen. Mooi kijkje in de keuken van hoe Bewust Wonen en Werken Boschveld samen dit project vormgeeft en nadenkt over hoe ze hier straks samen gaan wonen.

Maresa van der Linde, Stedenbouwkundige Vrij Spel; ruimte voor zelfbouw, gemeente ‘s-Hertogenbosch

Kruisbestuiving

Alle partijen dachten actief mee over wat ervoor nodig is om BWWB mogelijk te maken, waarbij gebruikelijke kaders ook werden losgelaten.

Er was veel interesse in onze manier van organiseren, besluitvorming en ontwerpen. Een aantal beleidsmedewerkers en ambtenaren van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn ook op zoek naar kennis en ervaring om nieuwe CPO initiatieven mogelijk te maken en te stimuleren.

De middag bracht inspiratie en bood een aantal concrete aanknopingspunten voor een vervolg.

Er heeft een kruisbestuiving plaats gevonden, nu is het wachten op het kiemproces.