Verslag ALV 23-01-2015

Afgelopen vrijdag was de eerste ALV van 2015. Bij Kleefkracht, vlakbij de plek waar we volgend jaar zullen gaan bouwen.

Tijdens deze ALV is de deep democracy avond besproken en hier is uit voortgekomen dat we als groep vaker zo gaan werken.

Het programma van wensen voor de gezamenlijke ruimte is besproken en vastgesteld

De voorlopige kavelkeuze is gepresenteerd.

De eerste schetsen voor de inrichting van de binnentuin zijn er, de architecten kunnen hier mee aan de slag.

De architecten van Archi3o hebben ons in vogelvlucht meegenomen in de stappen die we als groep de afgelopen maanden gezet hebben. In week 10 willen we het Voorlopig Ontwerp afsluiten en doorgaan naar het Definitief Ontwerp.

De onderdelen van het Voorlopig Ontwerp zijn:

  • Definitieve kavelkeuze
  • Keuze bouwsysteem
  • Totaalvolume
  • Concept voor individuele plattegronden
  • Basisuitgangspunt voor dakvormen
  • Principe van twee meter zone aan achtergevel
  • Eerste indicatie kosten op basis van VO
  • Eerste aanzet architectonische verschijningsvorm

Voor het definitief afronden van de Voorlopig Ontwerpfase zijn nog individuele sessies gepland en een workshop over materialisering.

Conclusie na deze ALV; We gaan een periode tegemoet waarbij er veel besluiten genomen zullen worden. Het doel is om de definitieve ontwerpfase eind mei af te ronden zodat er een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden.

Onderstaande foto’s: workshop maquettes, onderdeel van de DO fase.

workshop_maquettes1 workshop_maquettes2 workshop_maquettes3 workshop_maquettes4