Realisatie / infrastructuur

Ontwikkelen van een eigentijds duurzaam bouwproject

 • In de ontwerpen wordt rekening gehouden met een holistische benadering; wonen en werken zijn met elkaar verweven.
 • Particulier en gemeenschappelijk grondbezit.
 • Binnenruimtes, privé- en gemeenschappelijke buitenruimte lopen organisch in elkaar over.
 • Multifunctionele gemeenschapsruimte, keuken, voldoende afgesloten fietsenstalplaatsen, gemeenschappelijke werkplaats zijn aanwezig.
 • Parkeerplekken liggen aan de buitenzijde van het terrein; er wordt gestreefd naar het gebruik van leen-/deelauto(‘s), leenfiets(en).
 • In woon-werksituaties levert de aard van de werkzaamheden geen hinder op, maar zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse leven.
 • Gesloten bestrating of verharding is beperkt en open. Waterdoorlatende materialen hebben de voorkeur.

Bebouwing

 • Naar behoefte worden er flexibele woningen gerealiseerd, die makkelijk gewijzigd kunnen worden voor het nodige gebruik.
 • Bouwen met natuurlijke materialen en stoffen schept een gezonder binnenklimaat in woningen en getuigt van zorg naar de aarde als kwetsbaar orgaan.
 • Materialen worden hergebruikt of er worden materialen toegepast met een zo klein mogelijke ‘footprint’.
 • Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke bronnen (zonne- en windenergie) en kringloopsystemen die de ecologie bevorderen of deze zo min mogelijk geweld aan doen.
 • Er wordt rekening gehouden met milieu- en gezondheidsaspecten van leidingen, bekabeling, electromagnetische straling en verlichting (geen verlichting in denachtelijke uren).