Kringlopen

Voorzieningen en -beheer

  • Energiebesparende en -opwekkende maatregelen worden toegevast d.m.v. installaties op wijk, buurt en individueel niveau.
  • Water wordt op eigen terrein gefilterd en bronnen zoveel mogelijk herwonnen; bijv. helofyten filter.
  • Voor wat betreft afvalrecycling wordt er ook rekening gehouden met wat de gebouwen aan ‘afval’ opleveren.

Energieneutrale of energieopwekkende woningen en installaties

  • Er wordt bewust omgegaan met energieverbruik.
  • Isolatiewaarde van de woningen is zo optimaal mogelijk.
  • Er worden systemen geïnstalleerd die evenveel of meer energie genereren voor leven en werken.
  • Mogelijk uitwisseling van energieopleverende bronnen wordt voor mogelijk gehouden.
  • Investeringen die hiervoor nodig zijn worden uitgesmeerd over een langere tijd dan de aanbouwfase.