Hoe gaan we met elkaar om

Infrastructuur

 • In de groep wordt participatie onderschreven als een voorwaarde voor sociale binding; het is geen commune.
 • Er wordt gestreefd naar een sociaal evenwichtige mix van jong en oud; kinderen kunnen overal aankloppen.
 • Uitgangspunt is om eigen kracht en deskundigheid positief in te zetten, de nadruk ligt vooral op samenwerking.
 • We zijn een netwerk en doen vanzelfsprekend dingen voor elkaar of met elkaar; uitwisselen kennisdelen is normaal.
 • Het individu heeft een plek in de collectiviteit en andersom.
 • Communicatie is een sleutelwoord en het is een uitdaging om problemen zoveel mogelijk gezamenlijk op te lossen.
 • De regels / afspraken die worden gehanteerd, zijn genoteerd in het huishoudelijk reglement.
 • We hechten waarde aan rituelen; het vieren (van seizoenen, mijlpalen ed.) is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven.

Omgeving en samenleven

 • De inrichting van de groene ruimte toont de sociale verbanden; plekken zijn zichtbaar of meer afgeschermd om zo privacy te bewerkstelligen.
 • In de woon- / leeffase wordt het samenwerken aan projecten gezien als meerwaarde aanwezige vaardigheden en talenten kunnen makkelijk gekoppeld worden in samenwerkingsprojecten.
 • We staan open voor samenwerking