Groene Ruimte

Inrichting

  • De niet bebouwde ruimte wordt op basis van een gezamenlijke visie ingericht.
  • Optimaal ruimtegebruik voor (eetbaar) groen, waarbij ook gevels en daken worden benut.
  • Meerwaarde creeĆ«ren voor de omgeving, bijvoorbeeld: voor het overgangsgebied wordt een natuurbeheers- / onderhoudsplan opgesteld. Er is sprake van kennisdeling.
  • Inrichting volgens permacultuurprincipes.

Voedselvoorziening

  • Gezamelijk ecologisch beheer van semi-openbaar, (mandelig) eetbaar groen, vervlochten met spel- en verblijfsmogelijkheden.