Betaalbaarheid

We beogen financieringssystemen te gebruiken met zo min mogelijk rente op rente. Het doel is om draaglast te verminderen en draagkracht en -last in evenwicht te houden.

  • Grondprijzen staan in een evenwichtige gezonde verhouding met de bouwplannen en de footprint.
  • Mogelijkheden worden onderzocht om fondsen te werven uit (eigen) collectief initiatief, subsidie-mogelijkheden en eigen geldbronnen (Verdienmodellen kunnen mogelijkheden bieden om ruilsystemen te genereren en lokale economie op gang te brengen; bv. energiesystemen, ReparatieStraat, productie lokaal voedsel etc.).
  • Overheidsinstellingen en andere betrokkenen / ge├»nteresseerden kunnen faciliteren en dienstbaar werken om dit soort bouwinitiatieven tot een succes te maken, gebaseerd op samenwerking en wederkerigheid.
  • Het project kan een voorbeeldfunctie hebben voor het bouwen van ecologisch verantwoorde, energiezuinige woningen onder de huidig geldende bouwkosten.