Beeldkwaliteitsplan

Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld namens alle leden van de vereniging ‘Bewust Wonen en Werken Boschveld’, en is bedoeld als leidraad bij de verdere uitwerking van onze toekomstige eco woningbouwproject.

In dit plan worden de randvoorwaarden en onze uitgangspunten beschreven, waarmee we handreikingen willen bieden aan architect(en), stedenbouwkundige en andere samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld de gemeente ‘s-Hertogenbosch
en aannemers.

Beeldkwaliteitsplan BWWB